+84983892444

Preaload Image
e42927ddac9fb2e02bff8157d13bcfd7

Quế Linh

Giảng viên Tiếng Anh

English Teacher – Giảng viên tếng Anh

Giảng viên tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (TUEBA) – Đại học Thái Nguyên

Dẫn chương trình bản tin tiếng Anh  – Thai Nguyen News : Đài truyền hình Thái Nguyên

Kinh nghiệm: hơn 8 năm giảng dạy

Trường phòng Đào tạo & Đảm bảo chất lượng tại Cambridge English

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Sư phạm Anh (Bằng giỏi)

Tốt nghiệp Thạc sĩ Lý luận Ngôn ngữ & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Đại học Victoria, Melbourne, Úc

Chứng chỉ IELTS

Chứng chỉ do Hội đồng Anh cấp về giảng dạy IELTS quốc tế (IELTS Avanced Methodolgy)

Chuyên giảng dạy các khóa: IELTS, Cambridge

 

 

 

 

 

Share with:


Other Members